ตรวจถังแก๊ส LPG ตอนนี้ ตรวจสภาพแก๊ส หรือรถที่ใช้แก๊ส LPG/NGV มีการเปลี่ยนวิธีการ จากการตรวจสภาพแบบออฟไลน์ไปเป็นการตรวจสภาพออนไลน์โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การตรวจสภาพแบบออฟไลน์และออนไลน์ต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่า วิธีการตรวจสภาพที่เปลี่ยนไปนั้นแทบไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับลูกค้าเลย ขั้นตอนและระยะเวลาในการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพไม่ได้แตกต่างหรือมีอะไรยุ่งยากไปจากเดิม สิ่งที่จะมีผลต่อลูกค้าบ้างกับการตรวจสภาพรถใช้แก๊สตามข้อกำหนดใหม่ของกรมขนส่งทางบกคงมีเพียงเรื่องที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้บริการตรวจสภาพกับร้านหรืออู่แห่งใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ตามข้อกำหนดใหม่จากกรมขนส่งทางบก แต่สำหรับลูกค้าที่เคยตรวจสภาพกับ บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด อยู่แล้ว ยังคงเข้ารับการตรวจสภาพกับทางร้านได้เช่นเดิม เพราะ บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดใหม่ของกรมขนส่งทางบกอยู่แล้ว

การยืดต่ออายุถังแก๊ส LPG 10 ปี

การตรวจสภาพรถแก๊สและการยึดอายุถัง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเมื่อหลายปีที่แล้ว ตรวจถังแก๊ส LPG กฎหมายระบุว่ารถที่ใช้แก๊ส LPG ต้องทำการตรวจสภาพทุก 5 ปี เมื่อถังครบ 10 ปี ต้องทำการเปลี่ยนถังใหม่ และ CNG ต้องทำการตรวจสภาพถังทุก ๆ ปี แต่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีกฎหมายใหม่ออกมาเป็น LPG ต้องทำการตรวจสภาพถังทุกปี เมื่อถังมีอายุครบ 10 ปี สามารถทำการตรวจเพื่อยืดอายุถังได้อีก 5 ปี และ CNG ต้องทำการตรวจสภาพถังทุก ๆ ปีเช่นเดิม

การตรวจสภาพรถใช้แก๊ส มีการแบ่งออกไว้เป็น 2 ประเภท
1. การตรวจถังประจำปี คือ การตรวจ ทดสอบ เช็ครั่วตามข้อต่อ เช็คท่อ เช็คอุปกรณ์ ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ถังต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อออกเอกสารรับรอง
2. การตรวจถังครบ 10 ปี คือ การตรวจ ทดสอบถังที่มีอายุเกิน 10 ปีจะมีหลักการพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ว่าสมบูรณ์หรือไม่ ถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหม โดยถังก็จะมีการติดตั้งวาล์วหลายรูปแบบ มีทั้งที่ตรวจผ่านและตรวจไม่ผ่าน
การดูเบื้องต้นว่าถังเราหมดอายุหรือไม่ สังเกตง่าย ๆ คือดูจากแผ่นเพจของถัง บนแผ่นเพจเราจะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของถัง ทั้งชื่อบริษัทผลิตถัง เลขที่ถัง ความจุ แรงดัน น้ำหนัก วันเดือนปีที่ผลิตถัง และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ แต่ที่เราจะดูคือวันเดือนปีที่ผลิตถัง บวกไปอีก 10 ปี นั้นคือวันหมดอายุของถังที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเป็นถังต่างประเทศจะเป็น ปีเดือน วัน
line-spy
facebook-samphanyont
tel_samphanyont
map-samphanyont
สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อต้องเข้าตรวจสภาพ
1.สำเนาทะเบียนรถ หรือทะเบียนรถตัวจริง
2.รถที่ต้องการตรวจ


เหตุผลที่เราต้องนำรถเข้าตรวจ ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถของเราเอง เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในรถ ว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ไม่เกิดการชำรุด หากเราไม่ทำการเช็คอุปกรณ์ อาจจะมีแก๊สรั่ว ท่อแตกหรืออื่น ๆ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อย่างน้อย เรายังมั่นใจได้ว่ารถของเราได้รับการรับรองจากวิศวกรแล้วว่าปลอดภัย จะได้ใช้รถกันอย่างสบายใจ

การตรวจสภาพรถใช้แก๊สตามข้อกำหนดใหม่เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปดูรีวิวการนำรถเข้าตรวจสภาพตามข้อกำหนดใหม่ มาทำความรู้จักวิธีการตรวจสภาพตามข้อกำหนดใหม่กันก่อนว่าต่างจากการตรวจสภาพแบบเดิมหรือที่ผ่านมาอย่างไร
การตรวจสภาพรถใช้แก๊สตามข้อกำหนดใหม่หรืออาจเรียกว่าการตรวจสภาพออนไลน์ เพราะสถานบริการ (ร้านหรืออู่) ที่จะได้รับการรับรองให้เป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ตามข้อกำหนดใหม่จะต้องมีความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ รายงานผลการตรวจและทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น

- ร้านหรืออู่ที่รับตรวจสภาพรถใช้แก๊สจะต้องมีระบบออนไลน์ มีกล้องและระบบที่เชื่อมต่อกับกรมขนส่งทางบก

เอกสารที่จะได้รับกลับไปหลังการตรวจสภาพขอใบรับรองวิศวรถติดแก๊ส LPG ถัง 10 ปีหลังการตรวจสภาพรถใช้แก๊สผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว ช่างผู้ตรวจและทดสอบจะนำเอกสารการตรวจส่งให้พนักงานออกเอกสารรับรองให้กับลูกค้าโดยเป็นเอกสารที่ออกจากระบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับกรมขนส่ง โดยเอกสารที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้
- หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง
- สติ๊กเกอร์ผ่านการเทสและทดสอบถัง (ในกรณีที่ถังแก๊สผ่านการทดสอบช่างจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ให้ลูกค้าที่ถังแก๊ส)
line-spy
facebook-samphanyont
tel_samphanyont
map-samphanyont