SPY Autotech


ด้วยอายุของการบริการที่ยาวนานถึง 30 ปี ทำให้ท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากเรา รวมไปถึงเรายังพยายามพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสมอ ทั้งเทคโนโลยี และประสิทธิภาพในการบริการ.


บริการหลักๆ มีทั้งหมด 4 รายการDYNO
TEST

เครื่องทดสอบสมรรถนะของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์


SERVICE
AUTOMOTIVE

ซ่อมบำรุง, ปรับแต่งเครื่องยนต์และช่วงล่าง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์


MAXXECU
REMAP

เพิ่มสมรรถนะโดยการติดตั้งกล่องซิ่งและปรับจูนทั้งรถยนต์และรถจักยานยนต์


ตรอ. & LPG-NGV

ตรวจสภาพรถ ต่อ พรบ. ติดตั้งและทดสอบถังแก๊ส LPG - NGV ทุกยี่ห้อ พร้อมออกใบรับรองวิศวะกร.