MaxxECU Thailand

... นวัตกรรมด้านยานยนต์ ที่ตอบโจทย์การปรับจูน ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ประสิทธิภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้ ...

ดาวโหลดโบว์ชัวร์
MaxxECU - Tune to PERFECTION
MaxxECU Mini

MaxxECU MINI

> ควบคุมเครื่องยนต์ได้ถึง 4 สูบ (จุดระเบิดแบบ sequential) หรือ 8 สูบ แบบ wasted spark
> Built-in MAP sensor รองรับ boost ได้ถึง 3 บาร์
MaxxECU STREET

MaxxECU STREET

> ควบคุมเครื่องยนต์ได้ถึง 6 สูบ (จุดระเบิดแบบ sequential)
> Built-in Wideband oxygen sensor
> Built-in MAP sensor รองรับ boost ได้ถึง 3 บาร์
> ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ด้วยชิปประสิทธิภาพสูง Cortex M3
MaxxECU Sport

MaxxECU SPORT

> ควบคุมเครื่องยนต์ได้ถึง 6 สูบ (จุดระเบิดแบบ sequential)
> รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth
> Built-in Wideband oxygen sensor
> Built-in MAP sensor รองรับ boost ได้ถึง 3 บาร์
> ยกระดับการจูนด้วยฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็น E-Throttle, Knock Control และ Exhust Gas Temp เป็นต้น
> ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ด้วยชิปประสิทธิภาพสูง Cortex M3
MaxxECU RACE

MaxxECU RACE

> ควบคุมเครื่องยนต์ได้ถึง 8 สูบ (จุดระเบิดแบบ sequential)
> รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth
> Built-in Wideband oxygen sensor
> Built-in MAP sensor รองรับ boost ได้ถึง 3 บาร์
> ยกระดับการจูนด้วยฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็น E-Throttle, Knock Control และ Exhust Gas Temp เป็นต้น
> ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ด้วยชิปประสิทธิภาพสูง Cortex M3
 
MaxxECU PRO

MaxxECU PRO

> พร้อมลุยทุกสภาวะการใช้งาน สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก
> รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth
> ควบคุมเครื่องยนต์ได้ถึง 12 สูบ (จุดระเบิดแบบ sequential) และมี 16 injector outputs
> เข้าถึงการจูนทุกฟังก์ชั่นท ไม่ว่าจะเป็น สิ้นไฟฟ้าคู่ หรือ EGT (Exhaust Gas Temp) 12 เซ็นเซอร์
> Dual Wideband oxygen sensor
> Dual CAN bus