ตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ CNG และ LPG เพื่อออกใบวิศวกรใช้ในการต่อภาษีประจำปี


สัมพันธ์ยนต์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซ CNG และ LPG


บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการติดแก๊สรถยนต์มากว่า 10 ปี ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สธร 294-2561 และ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้ง และผู้ตรวจและทดสอบถังตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สปร 300-2561
เป็นธรรมดาของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ที่คนใช้รถติดแก๊สต้องรู้ไว้ กับข้อกำหนดว่า ต้องมีการนำรถเข้าตรวจสภาพถังแก๊สเพื่อขอใบรับรองวิศวกรไปยื่นพร้อมกับการต่อภาษีด้วย ซึ่งในตอนนี้ทางกรมการขนส่งได้ทำการออกกฎหมายใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ต้องเข้าตรวจสภาพถังแก๊สทุก ๆ 5 ปี ให้เปลี่ยนเป็นต้องทำการเข้าตรวจสภาพถังแก๊สทุก ๆ 1 ปี โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้รถติดตั้งแก๊สจึงจะต้องนำรถที่ทำการติดตั้งแก๊สเข้ารับการตรวจสภาพถังแก๊สยังสถานที่ที่มีวิศวกรเป็นผู้ทำการตรวจและออกเอกสารพร้อมทั้งเซ็นรับรองเพื่อใช้ประกอบในการต่อภาษีทุกปี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเมื่อจะเข้าไปตรวจสภาพถังแก๊ส

1. สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถตัวจริงหรือเอกสารที่แสดงเลขเครื่องยนต์และเลขตัวรถชัดเจน

2. นำรถยนต์ที่ต้องการจะตรวจสภาพถังแก๊สเข้าไปด้วย

รถที่ต้องใช้ใบวิศวกรเวลาไปทำเอกสารที่ขนส่ง

1. รถที่ต้องการโอน, ย้าย ถ้าติดแก๊ส LPG หรือ CNG ต้องขอใบรับรองวิศวกรแนบกับเอกสารอื่น ๆ ด้วย

2. รถที่ติดตั้งแก๊ส ตอนติดตั้งครั้งแรกต้องมีใบอู่ที่ติดตั้ง และใบรับรองวิศวกร ทั้ง 2 อย่างนี้ทางร้านที่ติดตั้งแก๊สจะเป็นคนออกให้ในวันที่เข้าไปติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้านำไปยื่นลงทะเบียนแก๊สกับทางขนส่งแต่ถ้าหลังจากติดตั้งไปแล้ว ลูกค้าไม่แน่ใจว่าได้นำเอกสารเหล่านี้ไปลงทะเบียนแก๊สแล้วหรือยังให้ลูกค้าเปิดดูที่เล่มทะเบียนรถ โดยเปิดไปที่หน้าล่าสุดของทะเบียนรถและดูตรงคำว่า “เลขถังแก๊ส” หรือให้เปิดดูที่หน้า 18 ว่ามีการลงประวัติแจ้งใช้แก๊สไหม ถ้ายังไม่เคยแจ้งลงทะเบียนแก๊สจะต้องทำการนำรถเข้าตรวจสภาพแก๊สเพื่อออกเอกสารใบรับรองวิศวกร เพราะเวลาไปต่อภาษีต้องมีใบรับรองวิศวกรด้วยและตามกฎหมาย ถังแก๊สจะมีอายุการใช้งาน 10 ปีโดยนับจากวันที่ผลิตและทดสอบถัง

ถังรุ่นใหม่เป็นแบบวาล์ววงกลมหรือมัลติวาล์ว ถ้ามีอายุเกิน 10 ปี วิศวกรสามารถตรวจและทดสอบเพื่อทำการยืดอายุของถังแก๊สต่อได้อีก 5 ปี แต่ถ้าเป็นถังรุ่นเก่า ที่เป็นแบบ วาล์ว2 วาล์ว หรือวาล์วมือหมุนเมื่อครบ 10 ปีทางขนส่งให้เลิกใช้เพราะมีความปลอดภัยน้อยกว่ารุ่นใหม่ ถ้าจะใช้แก๊สต่อจะต้องทำการเปลี่ยนถังให้ใช้เป็นแบบถังรุ่นใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า เพราะถังรุ่นใหม่เวลาที่มีแก๊สรั่ว จะมีการตัดแก๊สที่ถังให้ปิดอัตโนมัติ ( รั่วแบบขั้นรุนแรง ถึงจะตัด รั่วแบบเล็กๆน้อยไม่ตัด ต้องเช็คที่ศูนย์ถึงจะรู้ )

3. สำหรับ รถติดแก๊ส CNG,NGV ถ้าติดจากโรงงานมากับรถ ในเวลา 3 ปีแรก ไม่ต้องตรวจสภาพเพื่อขอใบวิศวกร ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปต้องตรวจสภาพเพื่อขอใบวิศวกร แนบไปด้วยทุกครั้งเวลาไปต่อภาษี
(เพื่อความมั่นใจควรตรวจสภาพแก๊สทุกปี หรือก่อนเดินทางไกล ควรเข้าศูนย์ หรือตามอู่ที่เขารับตรวจเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่)
line-spy
facebook-samphanyont
tel_samphanyont
map-samphanyont